Utbildning

  Utbildning spelar en allt större roll i djurparkernas bevarandearbete då vi människor för varje generation kommer allt längre ifrån naturen.

  Det största hotet mot jordens biologiska mångfald idag är hur vi lever och hur vi utnyttjar de resurser som finns. För att kunna leva hållbart och hjälpa till att skydda vår planet och alla de växter och djur som lever här så är kunskap nyckeln till framgång.

  Europeiska djurparker och akvarium möter varje år mer än 600 miljoner gäster vilket erbjuder en unik möjlighet att informera om och väcka ett engagemang för hur viktigt det är att bevara den biologiska mångfalden.

  Att möta djur skapar förståelse och empati

  I djurparker får människor en möjlighet att komma nära både vilda och tama djur vilket stimulerar alla sinnen och bidrar till livslånga minnen. Genom att låta människor uppleva och träffa djur de annars kanske aldrig skulle få se skapas förståelse och empati för den viktiga roll alla arter spelar i sina ekosystem.

  Furuviksparken utbildar med hjälp av våra djur

  I Furuviksparken erbjuds en mängd olika läroplansanpassade utbildningsprogram knutna till skolväsendet för både grundskola och högre utbildning. Fokus ligger på att med hjälp av våra fantastiska djur i parken ge en ökad förståelse för biologisk mångfald, bevarande av hotade arter och hållbar utveckling. Det är även huvudbudskapet i de publika matningar och visningar som sker i parken, samt för guidade turer som kan bokas av privatpersoner och företag.

  Utbildningsprogram med respekt för djur och människor

  Alla utbildningsprogram sker med respekt för både djur och människor och baseras på vetenskapligt förankrad kunskap. Programmen skall erbjuda alla, speciellt barn och unga människor med särskilda behov, möjligheten att få uppleva naturen och vilda djur.