Djurvälfärd i fokus

  Hur ser djurparker till att våra djur inte bara klarar sig utan också trivs och mår bra? Förutom att anpassa deras miljö och foder pågår ett aktivt arbete varje dag för att aktivera djuren på ett sätt som främjar deras naturliga beteenden och därmed djurens välfärd. Genom att miljöberika och träna djuren med positiv förstärkning kan vi erbjuda aktiva val och underlätta den dagliga hanteringen – både för dig och djuren. Vi bygger positiva relationer till djuren grundat i tillit och det hjälper bevara djurens naturliga beteenden till framtiden.
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  Under den här heldagen vi grotta ner oss i djurparkernas arbete med beteendehantering och djurens välfärd. Ni ska själva få lära er om – och göra era egna miljöberikningar till några av parkens djur. Ni ska även få se våra djur och deras djurvårdare i action när de tillsammans tränar för att uppnå ett långsiktigt mål! I slutet av dagen ska ni själva få använda era nyvunna kunskaper och verktyg för att få klickerträna några av våra getter.

  Eleverna kommer få en grundlig genomgång om hur ett aktivt miljöberikningsarbete går till, samt hur det genomförs och dokumenteras på ett praktiskt, säkert och noggrant sätt utefter djurens behov. De ska få lära sig grundprinciperna av träning av både vilda och domesticerade djur, samt olika träningsmetoder och hur de påverkar djurens beteende och välfärd. I slutet av dagen ska eleverna fått praktiska verktyg som går att applicera i all sorts djurhållning.

  Vid önskemål kan en halvdag göras med bara träning- eller miljöberikningsfokus

  Koppling till läroplanen

  Djurparksdjur 1 DJPDJU01

  • Djurarternas egenskaper och särskilda behov beträffande till exempel temperatur, ljus och miljö.
  • Beteendeförändringar hos djurparksdjur som följd av miljö, skador och sjukdomar.
  • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djurparksdjur.
  • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med djurparksdjur, till exempel djurskyddslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.
  • Djurparkernas mål, roll och bevarandearbete.

  Djurparksdjur 2 DJPDJU02

  • Djurarternas naturliga livsmiljö och naturliga beteenden.
  • Djurparksdjurens speciella behov beträffande till exempel temperatur, ljus och miljö.
  • Beteendeförändringar hos djurparksdjur som följd av till exempel miljö, skötsel, skador och sjukdomar.
  • Vilda djur i hägn, beteende och hälsa.
  • Utformning av hägn och vistelsemiljöer beroende på djurens behov och beteende.
  • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djurparksdjur.
  • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med djurparksdjur, till exempel djurskyddslagstiftning, arbetsmiljölagstiftningen och artskyddsförordningen.

  Djurens biologi BIGDJE0

  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
  • Domesticeringens inverkan på olika djurslag.

  Biologi – Naturbruk – specialisering BIGBIG00S

  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
  • Olika växt- eller djurarter.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.
  Fakta om programmet
  • Pris

   255 kr per elev (1 vuxen/20 elever gratis)
  • Programmets längd

   6 timmar
  • Max antal

   30 personer
  • Minsta gruppris

   3825 kr

  Nyhet: Digitala utbildningar!

  Nu kan vi äntligen erbjuda digitala utbildningar för gymnasieklasser – året runt!