Biologisk mångfald

  Tillsammans med en av våra zoolärare får ni följa med på en spännande tur i parken där ni lär er mer om biologisk mångfald och dess betydelse!
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  Vi ska djupdyka bland insekter, blommor och djur och reda ut just varför det är så viktigt att bevara vår fina natur. Vi ska håva i havet, undersöka arter på en äng och till och med räkna djur i kobajs! Eleverna kommer att få testa på att vara fältbiologer för en dag och upptäcka liv som inte syns vid första ögonkastet! Naturligtvis kommer vi röra oss runt våra fantastiska djur i parken och lära oss om deras betydelse under denna spännande temadag!

  Koppling till läroplanen

  Detta zooskoleprogram är kopplat till följande delar av Centralt Innehåll för Biologi Åk 1-3:

  • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan olika organismer i ekosystem.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.