Människan och djuren

  Idag finns det en art på jorden som är farligare än alla andra - och som ligger bakom att många andra arter riskerar att utrotas. Vi pratar såklart om människan.
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  Lär er mer om hur människan kan skydda jorden

  Många djur – och växtarter är idag utrotningshotade till följd av människans utbredning. Tillsammans med en av våra zoolärare blir er uppgift för dagen att försöka reda ut hur vi skall skydda planeten mot världens farligaste djur – människan!

  I takt med att vi människor blir allt fler påverkar vi naturen och dess djurliv på olika vis. Biologisk mångfald är ett ämne som diskuteras allt mer och under dagen tar vi reda på vad som hotar den, men framförallt vad vi kan göra för att gynna den.

  Djurparker spelar en allt viktigare roll i bevarandearbetet och till vår hjälp i diskussionen besöker vi alltifrån gamla svenska lantraser till orangutanger. Alla är de idag utrotningshotade av olika anledningar så som modernt jordbruk, skogsbruk och jakt.

  Genom att göra medvetna val kan vi alla hjälpas åt att bidra till en hållbar utveckling. Självklart delar vi med oss av våra bästa tips på vad just DU kan göra för att gynna den biologiska mångfalden!

  Koppling till läroplanen

  Biologi Åk 7-9

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.