Etologidag

  Ta chansen att låta eleverna djupdyka i etologi och etologiska studier under en heldag på Furuvik.
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  Under den här heldagen ska vi djupdyka i ämnet etologi och etologiska studier. Vi börjar dagen med teoretisk undervisning om djurs beteende samt hur dessa kan studeras och dokumenteras. Sedan kommer eleverna själva få testa på att göra egna studier på någon av våra fantastiska arter med hjälp av några olika metoder som presenteras på förmiddagen. Vid särskilda önskemål kan även andra djurarter i parken studeras!

  Dagen erbjuder ett utmärkt tillfälle att arbeta med både för- och efterarbete där eleverna kan arbeta med informationssök och hypotesbyggande innan de utför en praktisk studie på plats hos oss. Med materialet de får under dagen kan de sedan skriva en vetenskaplig rapport där de jämför sina resultat med hjälp av faktasök, enklare statistiska metoder och vidare diskussioner.

  Etologi

  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
  • Domesticeringens inverkan på olika djurslag.

  Biologi – Naturbruk – specialisering BIGBIG00S

  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
  • Fältstudier och egna undersökningar.
  • Olika växt- eller djurarter.
  • Metoder för informationssökning om växter eller djur.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.

  Biologi BIOBIO01

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
  Fakta om programmet
  • Pris

   255 kr per elev (1 vuxen/20 elever gratis)
  • Programmets längd

   6 timmar
  • Max antal

   30 personer
  • Minsta gruppris

   3825 kr

  Nyhet: Digitala utbildningar!

  Nu kan vi äntligen erbjuda digitala utbildningar för gymnasieklasser – året runt!