Tala inför publik

  En av de absolut viktigaste uppgifterna djurparker har idag är att sprida information och utbilda gäster och besökare. Den här heldagskursen ämnar ge dig som elev praktisk kunskap, erfarenhet och redskap för att klara av att tala inför publik.
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  En av de absolut viktigaste uppgifterna djurparker har idag är att sprida information och utbilda gäster och besökare! Aldrig har världens vilda djur varit så hotade under mänsklig historia och det är vårt ansvar att bidra till att det ändras. Alltså är det avtryck som du lämnar avgörande för att påverka människors beteende och val till det bättre. För att uppnå det här arbetar vi mycket med guidningar och djurvisningar för stora som små – moment som ofta kräver att du kan tala i mikrofon framför ett stort antal människor. För vissa är det här en av de mest utmanande arbetsuppgifterna!

  Den här heldagskursen ämnar ge dig som elev praktisk kunskap, erfarenhet och redskap för att klara av att tala inför publik.

  Det här är en heldag som börjar med en timmes teori men som senare följs av praktiska övningar och rollspel. Eleven ska få testa på olika högtalarsystem samt både planera och genomföra en mindre djurguidning på plats. Vi ska dela med oss av tips och knep för att på bästa sätt nå ut till olika målgrupper!

  Koppling till läroplanen

  Aktivitetsledarskap PEDAKI00S

  • Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
  • Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
  • Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet.
  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.

  Guide och reseledare AKTGUI0

  • Guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
  • Guide- och presentationsteknik i olika miljöer och situationer samt anpassning till olika målgrupper.
  • Användning av teknisk utrustning och fackspråk.
  • Betydelsen av personligt ledarskap samt kommunikation och samspel med andra.
  • Hantering av positiva och negativa kundreaktioner samt dokumentation och uppföljning.

  Aktiviteter och Värdskap AKTAKT0

  • Aktivitetsledarens roll och betydelse för gruppens samspel för att uppnå syfte och mål.
  • Aktiviteten som mervärde för att förhöja deltagarens upplevelse av arrangemang eller vistelse.
  • Planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter för olika målgrupper.
  • Olika aktiviteter beroende på efterfrågan samt hänsyn till platsens och situationens förutsättningar.
  • Presentation av planerad aktivitet.
  • Riskanalys och förebyggande säkerhet i samband med planering av aktiviteter.
  • Kroppsspråkets betydelse för kommunikation och samverkan med andra.

  Värdskap på resmålet AKTVAR0

  • Organisationsplan, yrkesroller och arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
  • Destinationens förutsättningar och resmålets utbud.
  • Händelser och aktiviteter som påverkar destinationen.
  • Betydelsen av service och effektivitet i arbetet.
  • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i all kommunikation.
  Fakta om programmet
  • Pris

   255 kr per elev (1 vuxen/20 elever gratis)
  • Programmets längd

   6 timmar
  • Max antal

   30 personer
  • Minsta gruppris

   3825 kr

  Nyhet: Digitala utbildningar!

  Nu kan vi äntligen erbjuda digitala utbildningar för gymnasieklasser – året runt!