Kognition och kommunikation hos primater

  Genom historien har människan setts som ”kronan på verket” av det evolutionära trädet. Vi var den intelligenta, kognitivt- och moraliskt överlägsna arten. Sedan kom dagen år 1958 när den unga kvinnan Jane Goodall steg i land i Tanzania och började studera vilda schimpanser. Där gjorde hon upptäckter som skulle vända upp och ner på vår världsbild och definitionen av att vara människa. Idag har vi insett att vi är mycket lika, där studier av primaters kognition är en nyckel till att förstå vår egen uppkomst.
  Bokning

  För bokning, information och prisuppgift, kontakta oss gärna på 010-708 70 00 eller zooskolan@furuvik.se.

  Under den här dagen i Furuviksparken ska vi lära oss om begreppet ”kognition” och reda ut vad det egentligen är. Vi ska lära oss om verktygsansvändning, empati, självmedvetenhet, theory of mind och kommunikation hos främst primater, men även andra djurarter. Vi ska prata om Lunds Universitets forskningsstation hos oss, samt möta några av de fantastiskt smarta aporna som gör all den här kunskapen tillgänglig.

  Koppling till läroplanen

  Psykologi 1

  • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

  Biologi 1

  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
  • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
  • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
  • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.

  Etologi

  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
  Fakta om programmet
  • Pris (inkl. moms)

   235 kr per elev (1 vuxen/20 elever gratis)
  • Programmets längd

   3 timmar
  • Max antal personer

   30 personer
  • Minsta gruppris

   3525 kr

  Nyhet: Digitala utbildningar!

  Nu kan vi äntligen erbjuda digitala utbildningar för gymnasieklasser – året runt!