Gyllenhuvad lejontamarin

  Leontopithecus chrysomelas

  Den gyllenhuvade lejontamarinen har fått sitt namn på grund av det gyllene håret runt ansiktet, som liknar manen på ett lejon.

  Starkt hotad

  Har minskat kraftigt i det vilda

  Lejontamariner föder nästan alltid tvillingar

  Den gyllenhuvade lejontamarinen är en ganska liten apa som lever i Brasilien. Sitt långa namn har den fått på grund av det gyllene håret runt ansiktet, som liknar en man.

  Lejontamarinen tillhör familjen kloapor, men till skillnad från andra kloapor har den långa fingrar som effektivt kan leta efter mat i springor och hål i träden.

  Lejontamarinerna lever i familjegrupper, och honorna föder nästan alltid tvillingar. Lejontamarinerna är små djur, med en längd på ungefär 25 cm när de är vuxna. Men trots sin storlek kan en familj gyllenhuvade lejontamariner försvara ett hemområde på upp till 100 hektar (en kvadratkilometer).

  Den gyllenhuvade lejontamarinen finns bara kvar i östra Brasilien

  Idag beräknar man att det finns någonstans mellan 6 000 – 15 000 gyllenhuvade lejontamariner kvar i det vilda och arten finns bara kvar i östra Brasilien.

  Hotet motlejontamarinerna kommer framförallt från skogsavverkning, där deras naturliga livsmiljöer byts ut mot palmoljeplantager.

  Arten är klassad som starkt hotad. Därför deltar Furuvik i ett bevarandeprogram kallat EEP (European Endangered species Programme) för arten. Programmet drivs av den europeiska djurparksföreningen EAZA.

  Fakta om gyllenhuvad lejontamarin
  • Klass

   Däggdjur
  • Ordning

   Primater
  • Familj

   Kloapor
  • Livsmiljö

   Tropisk regnskog
  • Dräktighetstid

   128 dagar
  • Antal ungar

   1-2/kull
  • Föda

   Frukt, sav, nektar och insekter
  • Vikt

   500-700 gram
  • Längd

   Kroppslängd 22-26 cm, Svanslängd 33-40 cm
  • Livslängd

   15-20 år