Djurparkens uppdrag

    Fler och fler djurarter hotas idag av utrotning och listan över hotade djur blir bara längre och längre. Under de senaste 40 åren har vi förlorat mer än hälften av vårt vilda djur- och växtliv på jorden.

    Djurparker som Furuvik kan göra mycket för att hjälpa till och se till att utrotningshotade arter överlever. För att hjälpa till behöver vi bland annat bedriva forskning för att förstå djuren bättre och utbilda människan om balansen mellan människa och natur, så att fler förstår hur man tar hand om djur och natur i framtiden. Bevarande av hotade arter är idag en gemensam uppgift för världens djurparker.

    Du hjälper oss med vårt uppdrag!

    Varje gång du besöker Furuviksparken, köper någonting i parken eller i webbshopen, eller donerar till något av våra projekt så hjälper du oss med vårt uppdrag. Tillsammans kan vi göra mycket!