Hållbara upplevelser

  I Furuviksparken är alla välkomna och vi strävar efter att alla våra upplevelser ska vara både magiska och hållbara. Vi vill att både gäster och medarbetare ska känna att vi arbetar mot hållbara mål och att vi gör skillnad för vår omvärld. Vi vill helt enkelt göra ett stort intryck men litet avtryck. Välkommen till vår värld av hållbara upplevelser!

  Attraktioner som är snälla mot miljön

  Våra attraktioner är både roliga och energismarta! Visste du till exempel att en tur i en berg-och-dalbana gör av med ungefär lika mycket energi som det går åt till att koka ett ägg?

  Grön el för hela slanten

  Vi använder 100 procent grön el. Det innebär att all vår el kommer från sol, vind, vatten och biobränsle. Furuviks el kommer från Gävle Energi.

  Miljöcertifiering

  Parks and Resorts boenden och möteslokaler, inklusive Furuvik Havshotell, är miljöcertifierade med Green Key. Läs mer här.

  Uppförandekod och samarbetspartners

  Parks and Resorts uppförandekod säkerställer att vi och våra samarbetspartners och leverantörer arbetar efter samma riktlinjer avseende korruption, miljö, etik och arbetsförhållanden. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra leverantörer för att göra vår gemensamma affär mer hållbar. Tillsammans med grossist gynnar vi inköp med miljömärkning och vi ändrar på förpackningsstorlekar för att spara våra medarbetares ryggar.

  Idellt arbete och samarbetspartners

  Genom Majblomman skänker vi entréer och åkband som ger ekonomiskt utsatta familjer en möjlighet att besöka oss. Vi stödjer också Min stora dag, en organisation som vill ge svårt sjuka barn något att längta till, uppleva och minnas. Furuvik tar årligen emot grupper med Maskrosbarn, barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

  Medarbetare

  Furuvik är en av länets största ungdomsarbetsgivare. Under sommarsäsongen 2018 anställdes cirka 900 personer. Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen för att anställa unga med funktionsvariation och arbetar på olika sätt för att anställa nyanlända och ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet.

  Djur

  Furuvik är en del av EAZA, European Association of Zoos and Aquaria, som är en av världens största djurparksorganisationer. Forskning, utbildning och bevarande är grundstenarna i arbetet med våra djur och målet är att alla våra djur ska vara del av ett bevarandeprogram.

  I samarbete med Lunds Universitet bedriver vi forskning kring människoapors kognitiva förmågor och året runt har vi zooskolor i parken där barn och unga får besöka parken och lära sig mer om vikten av biologisk mångfald. Vi jobbar aktivt med miljöberikning av våra djur.

  All pant i Furuvik går till våra tre bevarandeprojekt.

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

  Det här är bara ett axplock av vad vi gör inom Parks and Resorts, koncernen där Furuvik ingår tillsammans med Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland, för att minska vår miljöpåverkan och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet.

  Läs vår hållbarhetsrapport