Hotbildsstatus

    Rödlistan är en klassifikation för en arts utdöenderisk, som går från kategorin "livskraftig" till "utdöd". Totalt innehåller skalan sju kategorier, varav de flesta symboliserar någon form av hot mot djurarten ifråga.

    fvp hotbild webb 600x200px

    Många av djuren på Furuvik ligger till höger på skalan. De kan vara nära hotade, sårbara, starkt hotade eller akut hotade.

    Dessa djur ingår också ofta i bevarandeprogram - med målet att rädda arterna i det fria.