Steps for the Future

  Steps for the Future

  Steps for the Future är ett bevarandenätverk som leds av Furuviksparken, och som har som syfte att långsiktigt och utan vinstsyfte stödja individuellt, lokalt och internationellt bevarande av den biologiska mångfalden. Nätverket består av experter, partners, medarbetare och enskilda människor.

  Människan är det i särklass största hotet mot den biologiska mångfalden men det är också vi som sitter på lösningen. Vi är övertygade om att var och en av oss kan hjälpa till och att vi tillsammans kan göra en stor skillnad.

  Som djurpark har Furuviksparken en helt unik möjlighet att fungera som en samordnande katalysator för allt det engagemang som allt fler människor känner för bevarande- och hållbarhetsfrågor.

  Steps for the Future skapar möjlighet att tillämpa och integrera kunskap och engagemang med varandra. Ambitionen är att säkerställa att det enskilda engagemanget som gör skillnad på riktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige och runt om i världen tas tillvara.

  Steps for the Futures syfte är att främja:

  • Individuella, lokala och internationella holistiska bevarandeprojekt som utan vinstsyfte verkar för att skydda populationer av arter med koppling till Furuviksparkens djurkollektion
  • Tidsenlig och innovativ utbildning och information som påverkar och skapar långsiktiga beteendeförändringar hos människor och samhällen så att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras på ett naturligt sätt
  • Forskning som bidrar till att förstärka djurparkers arbete med djurvälfärd
  • Kompetensutveckling som bidrar till att skydda den biologiska mångfalden

  Vill du vara med?

  Vill ditt företag också vara med i Steps for the Future? Kontakta zoolog Angelica Åsberg på angelica.asberg@furuvik.se

  Röster från våra projekt

  Vi deltar i bevarandeprojekt i det vilda för västlig schimpans, sumatraorangutang och bomullshuvudtamarin. Här kan du läsa några röster från de projekt vi stödjer.

  Västlig schimpans

  wcf-logga

  “Steps for the Future with the Wild Chimpanzee Foundation and ex-poachers make it a goal to protect Liberias last wild chimpanzees. The Wild Chimpanzee Foundation is grateful for the support provided by Steps for the Future that is helping us work with the local communities around the future Grebo-Krahn National Park in Southwest Liberia. Ex-hunters are now patrolling the national park, which is home to over 250 chimpanzees, in partnership with the Forestry Development Authority of Liberia. In doing so they are protecting this important chimpanzee population from the bushmeat and pet trade, which is causing their numbers to decline all across West Africa.”

  Hedwige Boesch Managing director Wild Chimpanzee Foundation Wild Chimps

  Årsrapport från Grebo-Krahn National Park i Liberia

  Bomullshuvudtamarin

  proyectotiti logga-300x292

  ”In 2015 we secured 70 new hectares of forest for cotton-top tamarins, we connected more than 1.100 students with nature through our education programs, supported the training and education of three young community leaders, and kept close to 50 rural families involved in conservation and in generating an income from our community programs. Today, we want to say THANK YOU to our friends from Steps for the Future, for making all of this possible, and for helping us guarantee a long-term future for the cutest monkey in the world. Best wishes to all of you for from all of us at Proyecto Tití.”

  Rosamira Guillen, Executive Director Fundación Proyecto Tití Proyecto Tití

  Sumatraorangutang

  PanEco logga-300x150

  “Your donation makes it possible for us to continue fighting to save the Leuser Ecosystem in the province of Aceh and the Critically Endangered Sumatran Orangutan. Our vision is to prevent the extinction of the Sumatran Orangutan and its habitat. We thank Step for the Future for your support and trust in our work.”

  Marcel Etterlin Finance Director PanEco Orangutan Conservation Programme

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. 🍪 Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.