Schimpans

Schimpans

Pan troglodytes

Schimpansen är människans närmast levande släkting - vi delar hela 98,6 procent DNA. Schimpanser är intelligenta djur som lever i stora samhällen med upp till hundra djur. Tyvärr hotas de idag av både skogsskövling, sjukdomar och illegal jakt.

Starkt hotad

Har minskat kraftigt i det vilda

Läs mer

Schimpansen är människans närmaste släkting

Schimpanser är intelligenta och sociala djur som lever i stora samhällen, ibland med över hundra individer.

Schimpansen är människans nu närmast levande släkting och vi delar hela 98,6 procent arvsmassa. Schimpansen är faktiskt mer släkt med oss människor än med gorillan.

Schimpanser har mycket kroppskontakt

För att bilda kontakt och upprätthålla den sociala statusen mellan schimpanserna i gruppen behövs mycket kroppskontakt. Schimpanserna putsar bland annat varandras päls.

Det finns fyra underarter av schimpans

Schimpansen finns idag i över 21 afrikanska länder. De är indelade i fyra underarter som är åtskilda både geografiskt och genetiskt.

De fyra underarterna är västlig schimpans (P.t.verus), Nigeria-Kamerun-schimpans (P.t.ellioti), centralafrikansk schimpans (P.t.troglodytes) och östafrikansk schimpans (P.t.schweinfurthii).

Schimpansen är starkt hotad

Schimpansen är idag hotad på grund av skogsskövling, sjukdomar, och illegal jakt. I början av 1900-talet fanns det över en miljon vilda schimpanser i världen. Idag är den siffran nere på 170 000 – 300 000 djur och den sjunker stadigt.

Jakten på schimpanser är ett stort problem

I många länder har det i flera århundranden varit tradition att äta kött ifrån människoapor. Idag sker jakten istället främst för att tjäna pengar.

Moderna skjutvapen och en effektiviserad skogsavverkning har under de senaste årtiondena haft mycket allvarliga konsekvenser för vilda schimpanser.

Köttet från vuxna schimpanser säljs som så kallat djungelkött, “bushmeat”, till rika människor medan unga schimpanser kan säljas som husdjur. Handeln med djungelkött är idag en stor hotfaktor för många arter.

Schimpanser hotas också av skogsskövling och sjukdomar

Alla underarter av schimpanser hotas av skogsskövling, infektionssjukdomar och tjuvjakt. Även om de olika underarterna hotas av samma anledningar så skiljer det sig vilka hot som har störst inverkan på vilken underart.

Det beror på att underarterna har olika anpassningar till sina livsmiljöer. Det är viktigt att tänka på i det bevarandearbete som utförs för schimpanserna.

Den västliga schimpansen är akut hotad

Den västliga schimpansen, som återfinns från Senegal till Ghana, använder verktyg i större utsträckning än övriga underarter. Den klassas idag som akut hotad medan övriga underarter klassas som starkt hotade.

EAZA bedriver bevrandeprogram för den vänstliga schimpansen

Inom den europeiska djurparksföreningen EAZA bedrivs ett bevarandeprogram, kallat EEP (European Endangered species Programme), för västlig schimpans. Modern forskning har visat att majoriteten av de schimpanser som lever i EAZA-parkerna tillhör den västliga underarten.

Målet är att återinplantera schimpanser i det vilda

Djurparkernas mål är att ha en genetiskt hälsosam grupp av schimpanser, som så småningom skulle kunna återinplanteras i det vilda. Därför är det viktigt att djurparker håller grupper av västlig schimpans som kan föröka sig.

Förutom västlig schimpans finns också en mindre mängd centralafrikanska och östafrikanska schimpanser i EAZA-parkerna, samt korsningar mellan olika underarter. De kallas för hybrider.

Det behövs ungar i flocken för att schimpanserna ska må bra

För att en schimpansflock ska må bra och få utlopp för sina naturliga beteenden är det viktigt att det finns ungar i gruppen.

För att kunna tillgodose detta behov har EEP-programmet en vision att det i alla schimpansgrupper ska finnas en kärna av västliga schimpanser som kan föröka sig, samtidigt som hybriderna blir kvar som en del av gruppen.

Detta innebär att alla schimpansgrupper får ta del av den viktiga omvårdnaden av ungarna, samtidigt som bevarandearbetet fortsätter i djurparkerna.

Furuviksparken deltar i bevarandearbetet

Furuviksparken deltar i EEP-programmet för västlig schimpans och vi har därför en grupp med både västliga schimpanser och hybrider.

Fakta om schimpansen

 • Klass
  Däggdjur
 • Ordning
  Primater
 • Familj
  Människoapor
 • Livsmiljö
  Regnskog och savann
 • Dräktighetstid
  8 månader
 • Antal ungar
  1/kull
 • Föda
  Frukt, nötter, blad och animaliskt protein
 • Vikt
  30-80 kg
 • Längd
  77-100 cm
 • Livslängd
  35 år i det vilda, 50 år i djurpark

Schimpansvisning

Häng med på visning hos människans närmaste släkting och lär dig mer om schimpansen av våra djurvårdare.

Läs mer

Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. 🍪 Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.