Schimpans

  Pan troglodytes

  Schimpansen är människans närmast levande släkting - vi delar hela 98,6 procent DNA. Schimpanser är intelligenta djur som lever i stora samhällen med upp till hundra djur. Tyvärr hotas de idag av både skogsskövling, sjukdomar och illegal jakt.

  Starkt hotad

  Har minskat kraftigt i det vilda

  Schimpans

  Schimpanser är intelligenta och sociala djur som lever i stora samhällen, ibland med över hundra individer.

  Schimpansen är människans nu närmast levande släkting och vi delar hela 98,6 procent arvsmassa. Schimpansen är faktiskt mer släkt med oss människor än med gorillan.

  Schimpanser har mycket kroppskontakt

  För att bilda kontakt och upprätthålla den sociala statusen mellan schimpanserna i gruppen behövs mycket kroppskontakt. Schimpanserna putsar bland annat varandras päls.

  Det finns fyra underarter av schimpans

  Schimpansen finns idag i över 21 afrikanska länder. De är indelade i fyra underarter som är åtskilda både geografiskt och genetiskt.

  De fyra underarterna är västlig schimpans (P.t.verus), Nigeria-Kamerun-schimpans (P.t.ellioti), centralafrikansk schimpans (P.t.troglodytes) och östafrikansk schimpans (P.t.schweinfurthii).

  Schimpansen är starkt hotad

  Schimpansen är idag hotad på grund av skogsskövling, sjukdomar, och illegal jakt. I början av 1900-talet fanns det över en miljon vilda schimpanser i världen. Idag är den siffran nere på 170 000 – 300 000 djur och den sjunker stadigt.

  Jakten på schimpanser är ett stort problem

  I många länder har det i flera århundranden varit tradition att äta kött ifrån människoapor. Idag sker jakten istället främst för att tjäna pengar.

  Köttet från vuxna schimpanser säljs som så kallat djungelkött, “bushmeat”, till rika människor medan unga schimpanser kan säljas som husdjur. Handeln med djungelkött är idag en stor hotfaktor för många arter.

  Schimpanser hotas också av skogsskövling och sjukdomar

  Alla underarter av schimpanser hotas av skogsskövling, infektionssjukdomar och tjuvjakt. Även om de olika underarterna hotas av samma anledningar så skiljer det sig vilka hot som har störst inverkan på vilken underart.

  Det beror på att underarterna har olika anpassningar till sina livsmiljöer. Det är viktigt att tänka på i det bevarandearbete som utförs för schimpanserna.

  Den västliga schimpansen är akut hotad

  Den västliga schimpansen, som återfinns från Senegal till Ghana, använder verktyg i större utsträckning än övriga underarter. Den klassas idag som akut hotad medan övriga underarter klassas som starkt hotade.

  EAZA bedriver bevrandeprogram för den vänstliga schimpansen

  Inom den europeiska djurparksföreningen EAZA bedrivs ett bevarandeprogram, kallat EEP (European Endangered species Programme), för västlig schimpans. Modern forskning har visat att majoriteten av de schimpanser som lever i EAZA-parkerna tillhör den västliga underarten.

  Målet är att återinplantera schimpanser i det vilda

  Djurparkernas mål är att ha en genetiskt hälsosam grupp av schimpanser, som så småningom skulle kunna återinplanteras i det vilda. Därför är det viktigt att djurparker håller grupper av västlig schimpans som kan föröka sig.

  Förutom västlig schimpans finns också en mindre mängd centralafrikanska och östafrikanska schimpanser i EAZA-parkerna, samt korsningar mellan olika underarter. De kallas för hybrider.

  Det behövs ungar i flocken för att schimpanserna ska må bra

  För att en schimpansflock ska må bra och få utlopp för sina naturliga beteenden är det viktigt att det finns ungar i gruppen.

  För att kunna tillgodose detta behov har EEP-programmet en vision att det i alla schimpansgrupper ska finnas en kärna av västliga schimpanser som kan föröka sig, samtidigt som hybriderna blir kvar som en del av gruppen.

  Detta innebär att alla schimpansgrupper får ta del av den viktiga omvårdnaden av ungarna, samtidigt som bevarandearbetet fortsätter i djurparkerna.

  Furuviksparken deltar i bevarandearbetet

  Furuviksparken deltar i EEP-programmet för västlig schimpans och vi har därför en grupp med både västliga schimpanser och hybrider.

  Fakta om schimpansen
  • Klass

   Däggdjur
  • Ordning

   Primater
  • Familj

   Människoapor
  • Livsmiljö

   Regnskog och savann
  • Dräktighetstid

   8 månader
  • Antal ungar

   1/kull
  • Föda

   Frukt, nötter, blad och animaliskt protein
  • Vikt

   30-80 kg
  • Längd

   77-100 cm
  • Livslängd

   35 år i det vilda, 50 år i djurpark
  Information

  För information om schimpansrymningen i december 2022 på Furuvik läs här