Schimpansrymningen på Furuvik

  Den 14 december 2022 rymde schimpanserna från sitt hägn i Furuvik. Rymningen ledde till att fyra av schimpanserna sköts ihjäl och en skottskadades. Händelsen beklagas djupt av Furuviksparken som tar på sig det fulla ansvaret för händelsen.

  Det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som ledde fram till rymningen. En gallerdörr som av misstag lämnats öppen ledde till att schimpanserna tog sig ut från sitt hägn. I ljuset av det som skett är det tydligt att låsrutinen i schimpanshägnen var bristfällig och parken har efter händelsen bedrivit ett omfattande förändringsarbete och vidtagit flertalet åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen. Exempel på åtgärder:

  • Fönster: Galler har satts för alla fönster i Schimpanshuset samt borttagning av vred och handtag.
  • Dörrar: Utbyte av vred på dörrarna mot lås som schimpanserna inte kan få upp eller utanpåliggande reglar på dörrarna
  • Utvecklad låsrutinen i schimpanshuset med en checklista där två djurvårdarna var försig ska markera i checklistan att de båda kontrollerat alla lås var

  Utöver fysiska åtgärder och rutiner med direkt koppling till Schimpanshuset så har säkerhetsarbetet för hela parken skärps och vi har utvecklad systematik, dokumentation samt vår krisberedskap.

  Säkerhet är vår högst prioriterade fråga och ett arbete som hela tiden måste pågå. Vi jobbar för att Furuviksparken ska fortsätta vara en modern djurpark och fylla sin viktiga roll att bevara hotade djurarter, bidra till forskning och inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur.

  Vad kommer att hända med Schimpanserna?

  Vi konstaterade efter händelsen att tre schimpanser är för få för att flocken ska må bra på lång sikt. Därför inledde vi direkt utredningsarbete om att antingen tillföra fler schimpanser till Furuvik eller hitta andra hem åt våra schimpanser i andra parker. Detta är något som görs i samråd med europeiska djurparksföreningen EAZA (European Assosiation of Zoo and Aquaria) – som koordinerar arterna i europeiska djurparker. Det här är ett viktigt och komplicerat arbete som tar tid. Vi behöver utvärdera flera möjligheter och vara säkra på att det beslut vi tar är det bästa för schimpanserna.