Bomullshuvudtamarin

Bomullshuvudtamarin

Saguinus oedipus

De gulliga bomullshuvudtamarinerna lever i små familjegrupper i Colombia. Idag finns bara runt 6 000 av djuren kvar i det vilda - och bomullshuvudtamarinen klassas som akut hotad.

Akut hotad

Få kvar i det vilda

Läs mer

Bomullshuvudtamariner har ett eget sovträd

Bomullshuvudtamariner bor i Colombia i Sydamerika. De rör sig oftast inte mer än 1,5 km per dag, eftersom de har ett sovträd som de behöver återvända till varje kväll för att sova. Bomullshuvudtamariner är riktiga ljudexperter och använder sig av över 40 olika läten för att kommunicera.

Djuren lever i små familjegrupper där alla hjälper till att ta hand om ungarna. De unga bomullshuvudtamarinerna stannar ofta kvar i familjegruppen längre än nödvändigt och hjälper till att ta hand om sina yngre syskon. Det gör de själva till bättre föräldrar när det är dags att få egna barn.

Bomullshuvudtamarinen är akut hotad

Bomullshuvudtamarinen finns bara i Colombia och är idag klassad som akut hotad. Under 1960- och 70-talen exporterades ungefär 20 000 – 30 000 bomullshuvudtamariner från Colombia till USA för att användas som försöksdjur. Därför finns det idag endast runt 6 000 av djuren kvar i det vilda.

Furuvik stödjer två bevarandeprogram för bomullshuvudtamarinen

För att bidra till att rädda arten deltar Furuvik i två bevarandeprogram. Dels i ett bevarandeprogram kallat EEP (European Endangered species Programme) via den europeiska djurparksorganisationen EAZA där våra bomullshuvudtamariner ingår.

Vi stödjer också organisationen Proyecto Tití som är ett så kallat in-situ bevarandeprojekt i Colombia. In-situ betyder att projektet bedrivs på plats i artens naturliga livsmiljö. Målet är att skydda bomullshuvudtamarinen i den egna livsmiljön.

Bomullshuvudtamarinen hotas av skogsskövling

Det största hotet mot bomullshuvudtamarinen idag är skogsskövling, som görs för att skapa mark till jordbruk.

Proyecto Tití arbetar för att öka medvetenheten kring artens situation i det vilda genom fältforskning, utvärdering av livsmiljöer samt genom att involvera lokalbefolkningen i bevarandearbetet för att motivera dem att skydda arten.

Genom att göra bevarandet av naturtillgångar ekonomiskt lönsamt i området så skyddas inte bara bomullshuvudtamarinen utan också andra djur.

Fakta om bomullshuvudtamarinen

 • Klass
  Däggdjur
 • Ordning
  Primater
 • Familj
  Kloapor
 • Livsmiljö
  Tropisk regnskog
 • Dräktighetstid
  178-183 dagar
 • Antal ungar
  1-2/kull
 • Föda
  Insekter, frukt, sav, ägg och fågelungar
 • Vikt
  300-450 gram
 • Längd
  Kroppslängd 23 cm, Svanslängd 30-40 cm
 • Livslängd
  10-15 år

Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. 🍪 Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.