Vietnamesisk mossgroda

  Theloderma corticale

  Som namnet antyder bor den vietnamesiska mossgrodan i Vietnam, specifikt i norra Vietnam, en region som definieras av kalkstensklippor och gröna regnskogar.

  Grodans utseende

  Den vietnamesiska mossgrodan latinska namn Theloderma betyder ”ojänm hud” och de liknar mossa tack vare sin gröna färg, svarta fläckar och synliga tuberkler och ryggrad. Deras utseende hjälper dem att smälta in i deras omgivning. Den vietnamesiska mossgrodan är både land och vattenlevande och gömmer sig genom att sticka upp ögonen ovanför vattenytan för att hålla koll runt omkring sig. Deras sätt att gömma sig gör att de är nästan omöjliga att upptäcka när de sitter still. Deras utseende, sätt att gömma sig och att de bara hörs upp till 3-4m gör det extremt svårt att hitta dem i det vilda. Idag vet man inte så mycket om arten och mer forsknings behövs.

  Överlevnad

  Den vietnamesiska mossgrodan kan bli upp till 7-8 centimeter, men hanar tenderar att vara mindre och tunnare än honor. Förökning sker, så vitt man vet, i små vattenbassänger som kan finnas i håligheter i träd, bambu eller karst. Honan lägger upp till 20 ägg strax ovanför vattnet. Efter ungefär en till två veckor kläcks de till grodyngel som faller ner i vattnet.

  Hotet

  De största hoten mot den vietnamesiska mossgrodan är rovdjur så som trädlevande däggdjur och ormar samt habitatförstörelse och husdjurshandeln. När den känner sig hotad viker den sig till en boll och spelar död.

  Fakta om mossgrodan
  • Klass

   Groddjur
  • Ordning

   Stjärtlösa groddjur
  • Familj

   Trädgroda
  • Livsmiljö

   översvämmade grottor och på stranden vid steniga bergsbäckar
  • Kroppslängd

   7-8 cm
  • Föda

   Större insekter som syrsor och kackerlackor
  • Inkubation

   1-2 veckor
  • Antal ägg

   Upp till 20 st
  • Livslängd

   15 - 20 år