Skånegås

  Anser domesticus

  En av de största andfåglarna där en hane kan väga upp till 15kg och ha en vingbredd på 168cm, detta gör att den inte kan flyga.

  Skånegåsen är en av de största andfåglarna

  Skånegåsen härstammar från flera olika raser och blev en erkänd ras på 1920-talet. Skånegåsen tillsammans med Ölandsgåsen är de enda två gamla svenska lantgåsraserna som finns kvar idag. Skånegåsen är en av de största andfåglarna där en hane, även kallat gåskarl, kan väga upp till 15kg och ha en vingbredd på 168cm. Skånegåsens storlek gör att den inte kan flyga.

  De lever i livslånga förhållande

  Gässen lever i livslånga förhållanden med varandra och en gåskarl kan ha upp till tre gäss som han tar hand om. En skånegås kan lägga 20–30 ägg per säsong vilket dem ruvar runt 30 dagar. Ungarna kallas för gässlingar. Gäss är väldigt bra på att vakta sitt revir och gör höga ljud när en främling närmar sig. Människan har däremot i många tussen år använt sig utav gåsen, vi har fått kött, dun, gåspennor och ägg.

  Skånegåsens härstamma

  Skånegåsen härstammar dels från en gammal svensk inhemsk uppfödd, Skanörgåsen, dels från importerade pommergäss, med försumbara inslag av ungerska och ryska gäss. Trots detta är Skånegåsen troligen inte så påverkad av korsning som man en gång trodde var fallet.

  Fakta om Skånegås
  • Klass

   Fåglar
  • Ordning

   Andfåglar
  • Familj

   Egentliga andfåglar
  • Levnadssätt

   Livslånga förhållanden där en hane kan ha upp till 3 honor.
  • Antal ägg

   20-30/år
  • Föda

   Gräs. Skott av blad från olika örter såsom maskros, säd och bär.

  • Vikt

   7-8kg hona, 8-10kg hane
  • Längd

   45-60 cm
  • Livslängd

   10-30 år
  • Livsmiljö

   Holmar eller halvöar intill vattnet
  • Ruvningstid

   ca 30 dagar