Jämtget

  Capra hircus

  Jämtgeten var förr vanlig i både Jämtland och Härjedalen - men är idag hotad eftersom det finns andra getter som producerar mer mjölk.

  Jämtgeten är hotad

  Jämtgeten är väl anpassad till det nordliga, karga klimatet. Den kan därför producera mycket mjölk, trots klimatet, eftersom den har haft många år av anpassning till miljön i norr.

  Jämtgeten är en oförädlad get

  Jämtgeten tillhör en grupp som kallas för oförädlade allmogegetter. Det är svenska getraser som aldrig har avlats och korsats med andra raser som t. ex. producerar mer mjölk.

  Jämtgeten bevaras i en genbank

  Förr i tiden var jämtgeten vanlig i Jämtland och Härjedalen men är idag klassad som hotad. Det beror bland annat på att den inte har korsats med mer mjölkproducerande getter, och att mjölkgetterna istället har ökat i antal.

  Jämtgeten bevaras idag via en genbank till vilken Furuviksparken är ansluten. Det finns cirka 500 getter anslutna till genbanken. En genbank är ett sätt att hålla koll på hur många djur det finns kvar och därmed försöka rädda rasen.

  Fakta om jämtgeten
  • Klass

   Däggdjur
  • Ordning

   Partåiga hovdjur
  • Familj

   Slidhornsdjur
  • Dräktighetstid

   5 månader
  • Antal ungar

   2 killingar per år
  • Föda

   Busk- och lövsky
  • Vikt

   35-100 kg
  • Livslängd

   15-20 år