Dumerils boa

  Acrantophis dumerili

  Den mäktiga Dumerils boan bor på ön Madagaskar. Det är faktiskt det enda stället i världen där den här ormen finns i det vilda.

  Boaormen föder levande ungar

  Liksom flera andra djurarter på Madagaskar är Dumerils boa endemisk. Det betyder att arten bara bor på Madagaskar i det vilda. Den finns inte på något annat ställe i världen. Dumerils boan föder även levande ungar trots att den är en reptil.

  Varje orm har ett eget mönster

  Det finns flera speciella saker med Dumerils boa. Till skillnad mot många andra reptiler så föder den här ormen faktiskt levande ungar, istället för att lägga ägg. Dessutom har varje orm sitt eget individuella mönster på kroppen.

  Boaormen lägger sig i bakhåll för att jaga

  Boaormen har en kraftig kropp med kort svans som begränsar dess rörelsehastighet. Ormen jagar därför på ett passivt sätt, och lägger sig i bakhåll genom att kamouflera sig i blad och växter. Dumerils boa och andra boaormar är inte giftiga, utan de kväver sina byten.

  Under de torra och svala perioderna i maj-juli är vädret inte så bra för boaormen att leva i. Därför går ormarna i dvala under den perioden.

  Fakta om Dumerils boa
  • Klass

   Reptiler
  • Ordning

   Fjällbärande kräldjur
  • Familj

   Boaormar
  • Livsmiljö

   Fuktiga regnskogar, torrare savanner, skogar, och gräsmarker nära floder och vattendrag
  • Inkubation

   120-240 dygn
  • Antal ungar

   Upp till 15 per kull
  • Föda

   Däggdjur och fåglar
  • Vikt

   10-15 kg
  • Längd

   180-210 cm
  • Livslängd

   Uppskattningsvis 15-20 år