Vårt bevarandearbete

Proyecto Tití

Proyecto Tití är ett så kallat in situ bevarandeprojekt i Colombia för att skydda den starkt hotade bomullshuvudtamarinen (Saguinus oedipus). Det betyder att projektet befinner sig på den ursprungliga platsen där arten finns. Projektet har ett helhets perspektiv där lokalbefolkningen involveras för att förstå artens värde och på så vis hjälpa till att skydda den. Det största hotet mot bomullshuvudtamarinen beror på att livsmiljöerna förstörs till förmån för bland annat jordbruk. I slutet av 1960 och början av 1970, exporterades 20,000-30,000 individer till USA för biomedicinsk forskning. Idag är den vilda populationsstorleken för arten cirka 6.000 individer. Furuviksparken har genom Steps for the future sponsrat Proyecto Tití med 25 000 kronor under 2014. 

Mer informaion om Proyecto Tití:
http://www.proyectotiti.com/en-us/

 

European Association of Zoos and Aquaria

EAZA representerar och länkar samman 345 institutioner och organisationer i 41 länder. EAZA: s uppgift är att underlätta samarbetet inom de europeiska djurparkerna och akvarier mot målen för utbildning, forskning och bevarande.

Som medlem i Svenska Djurparksföreningen är vi glada att få delta i European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) årliga stödkampanjer. Furuviksparkens målsättning är att sprida kunskap, information och samla in pengar till dessa viktiga projekt.

Mer information om EAZA: www.eaza.net

Vi stödjer

Proyecto Tití

 Proyecto Tití

 

European Association of Zoos and Aquaria

 

Aplunchen

Vi matar våra orangutanger kl. 13.00 varje dag.